Home

I decided to share information about latest events in Poland.
I hope you will find this website useful.

Latest news

Muzeum albo uchwała anty-LGBT – radni Wilamowic przed wyborem

Gmina Wilamowice otrzymała ponad 7 mln zł dofinansowania z Funduszy Norweskich na projekt 154030/20/A1 „Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej w Wilamowicach – Budowa budynku Muzeum Kultury Wilamowskiej”. Przez uchwałę anty-LGBT grant został zawieszony a płatności powinny być wstrzymane. Co zrobią radni?  Utworzenie Muzeum Kultury Wilamowskiej miało dać przestrzeń na ochronę i kultywowanie języka wilamowskiego – „wymysiöeryś”Czytaj dalej „Muzeum albo uchwała anty-LGBT – radni Wilamowic przed wyborem”

The Carpathian Route – a multi-million dollar fiasco of Law and Justice party

The Podkarpackie voivodeship lost millions of zlotych allocated for an international project because as it declared itself an LGBT-free zone. This was the decision of the Norwegian Funds donors (Norway, Iceland, Lichtenstein), well hidden by Polish ministries, which I managed to access.  Funding for the international project No. 0501, in preparation since 2018, entitled “CarpathianCzytaj dalej „The Carpathian Route – a multi-million dollar fiasco of Law and Justice party”

Szlak Karpacki – wielomilionowa kompromitacja PiSu

Województwo Podkarpackie straciło miliony złotych dla międzynarodowego projektu, bo ogłosiło się strefą wolną od LGBT. To decyzja donatorów Funduszy Norweskich (Norwegii, Islandii, Lichtensteinu), którą ukrywają polskie ministerstwa, a do której udało mi się dotrzeć.  Przygotowywany od 2018 r. międzynarodowy projekt pod numerem 0501 pt. “Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczegoCzytaj dalej „Szlak Karpacki – wielomilionowa kompromitacja PiSu”

Get new content delivered directly to your inbox.