Szlak Karpacki – wielomilionowa kompromitacja PiSu

Województwo Podkarpackie straciło miliony złotych dla międzynarodowego projektu, bo ogłosiło się strefą wolną od LGBT. To decyzja donatorów Funduszy Norweskich (Norwegii, Islandii, Lichtensteinu), którą ukrywają polskie ministerstwa, a do której udało mi się dotrzeć. 

Przygotowywany od 2018 r. międzynarodowy projekt pod numerem 0501 pt. “Szlak Karpacki – odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat” miał zagwarantowane dofinansowanie z funduszy norweskich, ale przez uchwałę anty-LGBT dofinansowanie cofnięto.

Miało być pięknie i z przytupem. O tym, jak rozwijać Karpaty marszałek Władysław Ortyl rozmawiał w Rzeszowie z Haraldem Egererem, Dyrektorem Biura Programu Środowiskowego ONZ w Wiedniu już w 2018 r. Huczne zapowiedzi i wieloletnie przygotowywania. Co miało być celem? Promowanie i ochrona naturalnego i kulturowego dziedzictwa Karpat poprzez lepszą współpracę regionalną, budowanie potencjału i wymianę wiedzy, w szczególności z zainteresowanymi stronami z innych obszarów górskich, takich jak Alpy i Norwegia, przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju społeczno-gospodarczego dla lokalnych społeczności. W ramach projektu miały być organizowane targi, festiwale, promowanie tradycyjnych produktów Karpat oraz szereg inicjatyw. Projekt miał przełożyć się na prestiż i wieloletnią promocję regionu w Europie. Województwo Podkarpackie miało być liderem projektu – zaangażowane były w niego także instytucje min. z Czech, Serbii, Rumunii, Węgier, Ukrainy i Słowacji.

Po otrzymaniu pozytywnej akceptacji dla projektu w 2019 r., zawarciu niezbędnych partnerstw, zabezpieczeniu w budżecie środków na wkład własny rada sejmiku województwa 14 czerwca 2019 r. przyjęła specjalną uchwałę, która miała zabezpieczyć realizację projektu w kolejnych latach. Ci sami radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego miesiąc wcześniej zagłosowali jednak za przyjęciem uchwały sprzeciwiającej się tzw. “ideologii LGBT”. Przyjęcie tego dokumentu storpedowało wielomilionowy i międzynarodowy projekt. 

We wrześniu 2020 r. FMO (The Financial Mechanism Office – sekretariat Funduszy Norweskich) zwróciło się o poinformowanie Województwa Podkarpackiego jako lidera projektu 0501 “Szlak Karpacki” oraz pozostałych beneficjentów że z uwagi na przyjętą przez sejmik uchwałę, anulowano dotację dla tego projektu. Wskazano przy tym, że przez przyjęcie uchwały wprost odnoszącej się do “LGBT” czy “ideologii LGBT” lider projektu dyskryminuje określoną grupę ludzi, tj. osoby ze społeczności LGBT. Decyzja ta jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

Co taka decyzja oznacza? Brak dofinansowania na kwotę ok 1,7 mln euro (ok. 8 mln zł) na rozwój i promocję regionu. Zamiast szlakiem Karpat turyści zobaczą najdroższą strefę wolną od LGBT w Polsce a informację o tym, dostaną też międzynarodowi partnerzy projektu, którzy także nie dostaną dofinansowania dla swoich działań zaplanowanych w tym projekcie.

Radni skrzętnie ukrywają swoją porażkę – na oficjalnych stronach województwa podkarpackiego próżno szukać informacji o cofnięciu dotacji. Także polskie ministerstwa nie dzielą się wiedzą o tej sprawie i nie chcą mi udzielić żadnych informacji. Swoje pytania na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zadałem kilku ministerstwom, w tym Ministerstwu Funduszu i Polityki Regionalnej oraz MSZ. Zamiast odpowiedzi dostałem przedłużenie terminu na jej udzielenie a Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznało, że znalezienie dokumentów w tej sprawie wymaga znacznego wysiłku, więc wolało mi odmówić dostępu ze względu na brak społecznego interesu w ich ujawnianiu. W tej sprawie przy pomocy Watchdog Polska skieruję sprawę do sądu administracyjnego, może ten ich zmusi, żeby lepiej poszukali i znaleźli co trzeba…

Na szczęście norweski MSZ nie ma problemu z publiczną kontrolą i udostępnił mi wszystkie najważniejsze dokumenty z korespondencji z polskimi władzami w sprawie stref i konkretnie projektu 0501. 

Okazuje się, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej już w lipcu 2020 otrzymało od FMO specjalną notę, informującą o tym, że uchwały anty-LGBT mogą naruszać regulamin przyznawania środków z Funduszy Norweskich. Oznacza to, że polski rząd wiedział, że samorządy mogą stracić dofinansowania ale mimo to, nie ujawnił tej informacji. Ponieważ podejście Polski w sprawie stref wolnych od LGBT się nie zmieniło w kolejnym liście, z 23 września 2020 r., przekazano polskim władzom, że państwa finansujące Fundusze Norweskie uznały, że wsparcie projektów samorządów, które są “strefami wolnymi od ideologii LGBT” byłoby naruszeniem reguł przyznawania funduszy norweskich. Jednocześnie wyraźnie wskazano, że władze polskie mają zapewnić, aby żaden taki samorząd nie dostał dofinansowania w ramach Funduszy Norweskich.

Pomimo jasnego stanowiska operatorów Funduszy Norweskich, przedstawiciele polskiego rządu w odpowiedzi z 2 października 2020 r. jak  zacięta płyta recytowali konstytucyjne gwarancje, które w zabraniają wszelkiej dyskryminacji, w tym z powodu orientacji seksualnej….a samorządy nikogo nie dyskryminują… Co prawda co innego wynika z kilku już wyroków polskich sądów administracyjnych, które właśnie na podstawie art. 32 Konstytucji unieważniły już 4 uchwały (Istebna, Klwów, Osiek i Serniki)…. ale o tym w odpowiedzi już nie napisano…. Kolejny sukces polskiej dyplomacji..

Zdjęcie ilustrujące: EastNews.

2 myśli w temacie “Szlak Karpacki – wielomilionowa kompromitacja PiSu

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: