Bohaterowie filmu to imigranci, którzy w okresie stanu wojennego w Polsce wyjechali do Szwecji. Tadeusza oraz Krystynę poza trudną przeszłością łączy uzależnienie od silnych leków. Prezentowane w filmie materiały były zbierane przez ostatnich osiem lat. W filmie obserwujemy bohaterów zmagających się z uzależnieniem zarówno do leków, jak i do siebie nawzajem.
The protagonists of the film are immigrants who, during the period of martial law in the 80s Poland, emigrated to Sweden. There is one thing that Tadeusz and Krystyna have in common apart from the difficult past - their prescription drugs addiction. The footage presented in the film was collected between many years. Throughout the film we see our protagonists struggling with their addiction, both to drugs and to each other.

Back to Top